info@flexibleoutsourcing.com +31 (0) 85 3030 677

Definitie van outsourcing
Onder outsourcing verstaat men de overdracht van de diverse werkzaamheden aan een externe partij. Hierbij zijn minstens 2 partijen betrokken. Dit betreft een overeenkomst waarbij opdrachtnemer zich dient te houden aan de gemaakte afspraken en uitvoerende werkzaamheden. Tevens kan een opdracht in meerdere fases worden uitgevoerd indien nodig of gewenst.

• Opdrachtgever: degene die opdracht geeft aan een externe partij voor de uitvoering van diverse werkzaamheden.
• Opdrachtnemer: de onderneming die de aangegeven werkzaamheden uitvoert zoals afgesproken.